Wat is coaching?

Traject van individuele gesprekken aan de hand van een gerichte coachvraag. Een coachgesprek is een unieke manier om in de spiegel te kijken. Het is een effectieve manier van zelfreflectie die uw zelfkennis vergroot. U verfrist uw zicht op uw persoonlijke ideeën, overtuigingen en drijfveren en bent in staat effectiever gedrag te laten zien tijdens en na het traject.

Voor wie?

Medewerkers en leidinggevenden die belang hechten aan gerichte persoonlijke en professionele groei.

Hoe ziet een coachtraject er uit?

Een traject bestaat uit een serie van drie tot ongeveer acht gesprekken van anderhalf uur. De lengte van het traject en de duur van de gesprekken zijn afhankelijk van uw wensen en doelen.
Coaching begint met een intakegesprek waaruit een goede coachvraag geformuleerd wordt. Als u daar prijs op stelt, kan ook de opdrachtgever (uw leidinggevende of HR-manager) daarbij aanwezig zijn. Uiteraard zijn de coachingsgesprekken vertrouwelijk. Wel kunnen afspraken worden gemaakt over terugkoppeling naar de opdrachtgever. De gesprekken vinden doorgaans plaats op ons kantoor te Velp, maar wij kennen ook coaching on-the-job. Een specifieke situatie op het werk, bijvoorbeeld een vergadering, kan door ons bezocht worden. Achteraf wordt feedback gegeven.

Coaching stimuleert uw persoonlijke en professionele groei.
U krijgt meer energie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

Individuele coaching

Ieder mens heeft zijn eigen kleur, zijn eigen kracht en zijn eigen kwetsbaarheid. Individuele coaching richt zich op persoonlijke ontwikkeling met alle ruimte voor eigenheid. Mogelijke thema's voor coaching zijn:

  • Omgaan met conflicten
  • Onzekerheid
  • Klachten van de omgeving over het eigen gedrag
  • Grenzen stellen en assertiviteit
  • Het effectief aansturen van mensen
  • Tijdbeheer en stresshantering
  • Loopbaankeuzes maken

Coaching stimuleert u te onderzoeken wat u werkelijk wilt en biedt u handvatten om dat te bereiken. Coaching helpt u om opnieuw krachtig en met plezier in uw werk te staan en uw effectiviteit te vergroten.
We bieden verder gesprekken, theorie, inzichtgevende oefeningen, zelfreflectie-oefeningen, vaardigheidsoefeningen en persoonlijke feedback.